Welkom op de website van 

       Ben Oude Breuil            

Your command is my next project?

 

 

Mijn naam is Ben Oude Breuil, kunstschilder uit het Twentse Almelo. Sinds 1980 actief met olieverf en na veel experimenten met materiaal en verf vanaf 1998 hoofdzakelijk met acrylverf. De onderwerpen waren zeer divers, van portretten tot zeegezichten. Vanaf 1998  schilder ik in een herkenbare stijl. In die stijl zoek ik naar naar een evenwicht tussen fictie en werkelijkheid en gebruik daarvoor perspectief en architectuur. Bestaande landschappen worden in een geheel nieuw perspectief geplaatst. De kijker krijgt het gevoel dat hij/zij zo naar binnen kan wandelen. Het Twentse landschap, Toscane, Zeeland, Skylines hebben reeds als onderwerpen gediend. Ik aanvaard graag opdrachten. Uw keuzes van landschap kan daarin worden verwerkt. Sinds 1980 ben ik al bevangen door de portretschilderkunst. Portretten van vrienden, kennissen en familie waren dankbare oefenstof. Onlangs zijn de door mij gemaakte portretten van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima voor onbepaalde tijd in bruikleen gegeven van het Oranjemuseum in Diepenheim. Misschien is uw portret mijn volgende opdracht !. Naast het vrije herkenbare werk zal ik mij ook in de komende tijd met dat onderwerp bezighouden. Neem de vrijheid om iets in mijn gastenboek te schrijven. Ik stel dat zeer op prijs.

My name is Ben Oude Breuil. I am a painting artist from Almelo. Since 1980 active with oil paint and after many experieces with materials and paint since 1998 mostly with acryl paint. The themes were of a great variaty, from portraits to seavews. Since 1998 I paint in a recognizable style. In that style I search for a balance between fiction and reality. Perspective and architecture support me in that search. Existing landscapes are placed in a fully new perspective. The viewer has the feeling that he/she can walk into the painting. The landscapes of Twente, Toscane, Zeeland and skylines have been the themes so far. It is possible to order a painting in which your choices of landscape is processed. Since 1980 I have been painting portraits. Paintings of friends and family were excercises of great importance for me. In March 2017 the portrets of King Willen Alexander and Queen Maxima are to be seen in the Oranje Museum in Diepenheim. Next to the free recognizable style I will make portraits in the future. Perhaps yours will be the next? I 'd appreciate it when you would write something in my guestbook.

Mein Name ist Ben Oude Breuil, Künstler aus Almelo. Seit 1980 bin Ich activ met Öl Farbe und nach vielen Experimenten mit Material und Farbe seit 1998 meistens mit Acryl Farbe. Die Themen waren sehr verschieden, von Porträts bis Meeresblicke. Seit 1998 mahle Ich in einen erkennbaren Stil. In diesen Stil suche Ich nach das Gleichgewicht zwischen Fiction und Wirklichkeit und benütze dafür Perspective und Architectur. Vorhandene Landschaften werden in eine völlig andere Perspective gestellt. Die Zuschauer bekommen das Gefühl in den Gemälde gehen zu können.  Ich acceptier gerne Aufträge worin Ihre wahl de Landschaft ist verarbeitet. Seit 1980 mahle Ich schon Porträts. Meine Freunde, Familie und Bekannten haben Modell gestanden. In Marz 2017 sind die Gemalde von Konig Willem Alexander und Konigin Maxima ausgeliehen an das Oranje Museum in Diepenheim in die Niederlande. Auch in die nächste Zukunft werde Ich, neben mein erkennbares Werk, Porträts mahlen. Vielleicht ist Ihr Porträt mein nächter Auftrag ! Nehmen Sie bitte die Gelegenheit um etwas in meinen Gästebuch zu schreiben. Ich weisz das zu schätzen.

 

Contact

Ben Oude Breuil Almelo b.oudebreuil@outlook.com